FAQs Complain Problems

समाचार

आय व्यय विवरण

शिर्षक आर्थिक वर्ष महिना प्रकार मिति दस्तावेज
आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को माघ देखि असार महिना सम्मको आय व्ययको विवरण ७९-८० असार आय 01/10/2024 - 15:23 PDF icon Doc1.pdf
आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को मंसिर देखि माघ महिना सम्मको आय व्ययको विवरण ७९-८० माघ आय 02/26/2023 - 12:51 PDF icon SuTRA__.pdf
आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को साउन देखि कार्तिक मसान्त सम्मको आय व्याय ७९-८० मंसिर आय 12/05/2022 - 10:27 PDF icon SuTRA__ (2).pdf
आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को आय /व्यय ७८/७९ श्रावण आय 09/21/2022 - 11:38 PDF icon SuTRA__ (1).pdf
आय व्ययको बिबरण आ.व २०७८-०७९ ७९-८० श्रावण आय 07/28/2022 - 16:42 PDF icon SuTRA__.pdf
आय व्ययको बिबरण २०७८ मंसिर मसान्त सम्म । ७८/७९ मंसिर आय 01/04/2022 - 11:06 PDF icon SuTRA__ आम्दानी र खर्च१.pdf
आय व्ययको बिबरण २०७८ कार्तिक मसान्त सम्म । ७८/७९ कार्तिक आय 01/04/2022 - 11:06 PDF icon SuTRA__ आम्दानी र खर्च.pdf
आय व्ययको बिबरण २०७८ साउन देखि २०७८ असोज मसान्त सम्म । ७८/७९ असोज आय 11/09/2021 - 11:35 PDF icon SuTRA__ (1).pdf
आ.व २०७७/०७८ आय व्ययको बिबरण असार आय 09/13/2021 - 15:39 PDF icon SuTRA__.pdf
आय व्ययको बिबरण २०७८ जेठ मसान्त सम्म । ७७/७८ जेठ व्यय 07/11/2021 - 13:18 PDF icon SuTRA__ आम्दानी र खर्च जेठ.pdf

Pages