FAQs Complain Problems

समाचार

चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
२०७९ माघ देखि चैत महिनासम्म सम्पादित प्रमुख क्रियाकलापहरुको विवरण सूचनाको हक सम्बन्धी स्वत:प्रकाशन ७९-८० Thursday, April 20, 2023 - 13:53 PDF icon स्वत प्रकाशन.pdf
आ.व २०७९-०८० को अर्ध बार्षिक प्रगति समिक्षा ७९-८० Monday, March 27, 2023 - 12:30 PDF icon समिक्षा2079_compressed.pdf
स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन (LISA) मा प्राप्ताङ्कको प्रतिवेदन ७९-८० Thursday, February 23, 2023 - 11:15
आ.व २०७८/०७९ को प्रगति विवरण ७८/७९ Monday, December 5, 2022 - 15:13 PDF icon प्रतिवेदनसंघिय.pdf
आ.व २०७८-७९ मा संचालन भएका विभिन्न कार्यक्रमहरू ७८/७९ Thursday, May 19, 2022 - 16:37 PDF icon karyakrm.pdf
सामाजिक सुरक्षा तथा पञ्जीकरण शाखाको अर्ध-वार्षिक प्रतिवेदन २०७८/०७९ । ७८/७९ Sunday, March 6, 2022 - 13:20 PDF icon Half Yearly Report.pdf
प्राविधिक शाखाको आ.व २०७७/०७८ को अर्ध वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन ७७/७८ Thursday, March 18, 2021 - 16:16 PDF icon samiksha .pdf
महिला विकास शाखाको आ.व २०७७/०७८ को अर्ध वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन ७७/७८ Thursday, March 18, 2021 - 16:15 PDF icon महिला विकास शाखा.pdf
पशु शाखाको आ.व २०७७/०७८ को अर्ध वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन ७७/७८ Thursday, March 18, 2021 - 16:15 PDF icon पशु विकास शाखा प्रगती प्रतिवेदन.pdf
कृषि शाखाको आ.व २०७७/०७८ को अर्ध वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन ७७/७८ Thursday, March 18, 2021 - 16:14 PDF icon कृषि विकास शाखा आ.वा.२०७७७८.pdf

Pages