FAQs Complain Problems

समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
इन्द्रसरोवर गाउँपालिकाको एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन निर्देशिका, 207८ ७८/७९ 06/19/2024 - 15:17 PDF icon एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन निर्देशिका 2078.pdf
वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण कार्यविधि, २०७८ ७८/७९ 06/19/2024 - 15:16 PDF icon वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण कार्यविधि, २०७८.pdf
इन्द्रसरोवर गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, 2078 ७८/७९ 06/19/2024 - 15:13 PDF icon आर्थिक ऐन 2078-.pdf
इन्द्रसरोवर गाउँपालिकाको अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समितिको कार्यसञ्चालन कार्यविधि, २०७८ ७८/७९ 06/19/2024 - 15:11 PDF icon अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समितिको कार्यविधि २०७८.pdf
स्वयंसेवक शिक्षक परिचालन कार्यविधि 2077 ७६/७७ 05/22/2024 - 15:51 PDF icon स्वयंसेवक शिक्षक परिचालन कार्यविधि 2077 राजपत्र ४.pdf
लैंगिक हिंसा निवारण कोष सञ्चालन कार्यविधि २०७७ ७६/७७ 05/22/2024 - 15:50 PDF icon लैंगिक हिंसा निवारण कोष सञ्चालन कार्यविधि २०७७.pdf
प्रकोप पीडित उद्धार र राहत सम्बन्धी मापदण्ड २०७७ ७६/७७ 05/22/2024 - 15:49 PDF icon प्रकोप पीडित उद्धार र राहत सम्बन्धी मापदण्ड २०७७.pdf
पशु विमा अनुदान कार्यक्रम कार्यविधि २०७७ ७६/७७ 05/22/2024 - 15:49 PDF icon पशु विमा अनुदान कार्यक्रम कार्यविधि २०७७.pdf
दुंगा, बालुवा माटो सम्बन्धी कार्यविधि संशोधन २०७७ ७६/७७ 05/22/2024 - 15:48 PDF icon दुंगा, बालुवा माटो सम्बन्धी कार्यविधि संशोधन २०७७.pdf
कृषि तथा पशुपन्छी व्यवसायलाई ७० प्रतिशत व्याज अनुदान कार्यविधि २०७७ ७६/७७ 05/22/2024 - 15:47 PDF icon कृषि तथा पशुपन्छी व्यवसायलाई ७० प्रतिशत व्याज अनुदान कार्यविधि २०७७.pdf

Pages