FAQs Complain Problems

समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
इन्द्रसरोवर गाउँपालिकाको लघु घरेल साना उधोग दर्ता नविकरण सञ्चालन र नियमन सम्बन्धी कार्यविधिक़-२०७७ ७७/७८ 07/12/2021 - 13:11 PDF icon लघु घरेल साना उधोग दर्ता नविकरण सञ्चालन र नियमन सम्बन्धी कार्यविधिक़-२०७७.pdf
इन्द्रसरोवर गाउँपालिकाको जलश्रोत उपयोग कार्यविधि- संशोधन १ ७६/७७ 07/12/2021 - 13:08 PDF icon इन्द्रसरोवर गाउँपालिकाको जलश्रोत उपयोग कार्यविधि- संशोधन १.pdf
इन्द्रसरोवर गाउँपालिकाको घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि शसोधन ७५/७६ 07/12/2021 - 13:08 PDF icon घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि शसोधन.pdf
इन्द्रसरोवर गाउँपलिकाको स्थानीय तह सहकारी ऐन २०७५ ७५/७६ 07/12/2021 - 13:03 PDF icon इन्द्रसरोवर गाउँपलिकाको स्थानीय तह सहकारी ऐन २०७५.pdf
इन्द्रसरोवर गाउँ पालिकाको स्वास्थ्य तथा सरसफाई विधेयेक २०७५ ७५/७६ 07/12/2021 - 13:02 PDF icon इन्द्रसरोवर गाउँ पालिकाको स्वास्थ्य तथा सरसफाई विधेयेक २०७५.pdf
प्रशासकीय कार्यविधि ७५/७६ 07/12/2021 - 13:00 PDF icon प्रशासकीय कार्यविधि.pdf
इन्द्रसरोवर गाउँ पालिकाको कृषि व्यवसाय प्रवर्धन विधेयक २०७५ ७५/७६ 07/12/2021 - 12:57 PDF icon इन्द्रसरोवर गाउँ पालिकाको कृषि व्यवसाय प्रवर्धन विधेयक २०७५.pdf
इन्द्रसरोवर गाउँ कार्यपालिका कार्य विभाजन नियमावली २०७४ ७४/७५ 07/12/2021 - 12:57 PDF icon इन्द्रसरोवर गाउँ कार्यपालिका कार्य विभाजन नियमावली २०७४.pdf
इन्द्रसरोवर गाउँपालिका अनुदान तथा आर्थिक सहायता निर्देशिका २०७५ ७५/७६ 07/11/2021 - 16:17 PDF icon इन्द्रसरोवर गाउँपालिकाको अनुदान तथा सहायता कार्यविधि २०७५.pdf
इन्द्रसरोवर गाउँपालिका शिक्षा ऐन @)&% ७७/७८ 07/11/2021 - 16:17 PDF icon इन्द्रसरोवर गाउँ पालिकाको गाउँशिक्षा ऐन- २०७५.pdf

Pages