FAQs Complain Problems

समाचार

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

७९-८० 04/25/2023 - 11:36

बोलपत्र स्विकृत गर्ने आशयको सूचना !!

७९-८० 03/30/2023 - 12:04

बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना ।

७९-८० 03/21/2023 - 08:10

बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना ।

७९-८० 03/20/2023 - 11:40

नदीजन्य पदार्थको विक्रीका लागि बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना !!

७९-८० 02/23/2023 - 07:37

बोलपत्र स्विकृत गर्ने आशयको सूचना !!

७९-८० 02/16/2023 - 00:00

बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना ।

७९-८० 01/09/2023 - 21:24

सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

७९-८० 12/29/2022 - 06:59

नदीजन्य पदार्थको विक्रीका लागि बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना !!

७९-८० 12/27/2022 - 10:03

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

७९-८० 12/20/2022 - 10:56

Pages